Komornik Gdańsk Północ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
Gdańsk - Północ w Gdańsku

Kamil Michalak

Adres kancelarii komorniczej:

ul. Tadeusza Kościuszki 43 lok. 1
80-445 Gdańsk

tel: 58-691-34-32

e-mail: gdansk.michalak@komornik.pl

fb: facebook.com/komornikgdanskpolnoc

"Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, działającym przy sądzie rejonowym. Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa."

Art. 1 i 3.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r., nr 231, poz. 1376 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Mając powyższe na uwadze, komornik sądowy Kamil Michalak podejmuje się prowadzenia spraw egzekucyjnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

komornik Gdańsk

Numer konta kancelarii komorniczej

91 1600 1462 1819 8721 4000 0001

NIP: 825 205 80 61

REGON: 369191110

Dojazd