Komornik Gdańsk Północ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
Gdańsk - Północ w Gdańsku

Kamil Michalak

Adres kancelarii komorniczej:

ul. Tadeusza Kościuszki 43 lok. 1
80-445 Gdańsk

tel: 58-691-34-32

e-mail: gdansk.michalak@komornik.pl

fb: facebook.com/komornikgdanskpolnoc

  • OGNIVO zapytania o rachunki bankowe należące do dłużnika
  • EPU Elektroniczne Postępowanie Upominawcze
  • CEPiK Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
  • CBDKW Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych
  • PUE ZUS elektroniczne zapytanie o płatnika składek dłużnika
  • baza Pesel-Net uzyskiwanie danych osobowych dłużnika
  • CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej i innych.

Komornik, ze swojej strony, zapewnia o dołożeniu najwyższej staranności przy wyborze sposobu egzekucji mającego na celu skuteczne wyegzekwowanie świadczenia należnego wierzycielowi, z majątku dłużnika, ustalonego m. in. w oparciu o wyżej wskazane systemy informatyczne.

komornik Gdańsk

Numer konta kancelarii komorniczej

91 1600 1462 1819 8721 4000 0001

NIP: 825 205 80 61

REGON: 369191110

Dojazd